מגן למיעוטים

  • שילוב מלא ושוויון אמיתי לבני המיעוטים, במסגרת תכנית רב-מערכתית ורב-שנתית
  • חתירה אינטנסיבית לשילוב מלא של בני-המיעוטים בכלכלה, בחינוך, ובתעסוקה
  • יישום פתרונות לסיום משבר הבנייה הבלתי-חוקית ותכניות דיור
  • הסדרת התיישבות הפזורה הבדואית כחלק ממדיניות ההתיישבות בישראל