מגן לחקלאות ותעשייה

  • הכרה בתחומים אלה כיסודות לחידוש ופיתוח כלכלת ישראל
  • קידום יזמות חקלאית ומדעית והגדלת פעילות החממות הטכנולוגיות
  • פיתוח חינוך חקלאי ויצרני בבתי הספר
  • הגדלת יצוא טכנולוגיות ישראליות