מגן לחוק וצדק

  • השבת אמון הציבור במערכת אכיפת החוק וחיזוקה באמצעות שינויים נדרשים
  • יצירת איזונים ובלמים בפעילות המערכת מול האזרח
  • חיזוק נציבות הביקורת על הפרקליטות כגוף בלתי תלוי
  • חקיקה לקציבת משך חקירה ולפיקוח הדוק על הליכים משפטיים
  • העברת רישוי עריכת-דין למשרד-המשפטים מידי לשכת עורכי-הדין (בדומה לרישוי רופאים)