מגן לדרך ערך

  • הבטחת חינוך איכותי, ערכי, ומוסרי בגנים, בבתי הספר, ובאקדמיה.
  • לקדם חינוך לערכים, למסורת-ישראל ולאהבת הארץ.
  • חיזוק מעמד המורה, שיפור ופיתוח מעורבות המשפחה בחינוך