מגן האחדות

  • מאבק ללא פשרות בשיח המפלג והמשסה במרחב הציבורי
  • פיתוח מסגרות להידברות ושיתוף-פעולה בין אוכלוסיות שונות
  • שילוב בין-תרבותי בין הזרמים השונים ביהדות ובישראליות